Nowości książkowe

MAJ 2024

Zapobieganie samobójstwom: zachowania suicydalne osób starszych

Hołyst Brunon (red.nauk.)

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2022

Wypożycz książkę

Zapobieganie samobójstwom: zachowania suicydalne dzieci i młodzieży

Hołyst Brunon (red.nauk.)

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2023

Wypożycz książkę

Przestrzeń edukacji dla bezpieczeństwa człowieka wobec
niepewności i zagrożeń jego egzystencji

Pieczywok Andrzej

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022

Wypożycz książkę

Przyszłość w perspektywie naukowej, T.1
Bezpieczeństwo, społeczeństwo, ekonomia

Skalski Dariusz (red.nauk.), Lizakowski Piotr (red.nauk.),
Żejmo Marek (red.nauk.)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu – Wydawnictwo
Naukowe FNCE, Wałcz – Poznań 2021

Wypożycz książkę

Nieznane kolory świata: inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki

Płaziak-Janiszewska Alina (red.)

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Poznań 2023

Wypożycz książkę

Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną: teoria i praktyka

Sowa Bacia-Katarzyna

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2021

Wypożycz książkę

Rozwój w okresie dzieciństwa: wsparcie psychologiczne

Bieńkowska Agnieszka (red.nauk.), Danielewicz Dorota (red.nauk.)

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2023

Wypożycz książkę

Logoterapia i analiza egzystencjalna: teoria i praktyka

Szykuła Rafał

Wydwnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2022

Wypożycz książkę

Problemy i wyzwania rodziny oraz szkoły w czasie pandemii covid-19

Strumińska-Doktór Anna (red.nauk.), Przybysz-Zaremba Małgorzata (red.nauk.)

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2023

Wypożycz książkę

Antropologia pamięci: zagadnienia i wybór tekstów

 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022

Wypożycz książkę