Nowości książkowe

LIPIEC 2024

Powiększenie i intensyfikacja w kulturze

Pawłowska-Jądrzyk Brygida (red.nauk.)

Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022

Wypożycz książkę

Afryka w kilkunastu odsłonach: w darze profesorowi Ryszardowi
Vorbrichowi z okazji jubileuszu 45-lecia pracy zawodowej

Brzezińska Anna W., Pomieciński Adam, Schmidt Jacek (red.nauk.)

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2023

Wypożycz książkę

Dziecko i jego świat: ubiory dziecięce od XVII do XIX wieku

Janisz Monika (red.nauk.)

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019

Wypożycz książkę

Piękna przenikliwość: księga jubileuszowa
ofiarowana Profesor Elżbiecie Nowickiej

Borkowska-Rychlewska Alina (red.), Lisiecka Katarzyna (red.)

Wydawnictwo PSP, Poznań 2023

Wypożycz książkę

Pomiędzy retro a retromanią

Major Małgorzata (red.), Włodek Patrycja (red.)

Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018

Wypożycz książkę

Opiniowanie sądowo-psychologiczne: teoria i praktyka

Więcek-Durańska Anna

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2023

Wypożycz książkę

Instrumenty szkolne: podręcznik dla studentów kierunków
pedagogicznych i artystycznych

Parkita Ewa

Wydwnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022

Wypożycz książkę

Satysfakcja z życia a wypalenie macierzyńskie: wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny

Lewicka Monika

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2022

Wypożycz książkę

Musical i historia

Maleszyńska Joanna, Roszak Joanna, Koschany Rafał (red.)

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2023

Wypożycz książkę

Wyuczona bezradność: gdy tracimy kontrolę nad swoim życiem

Pomianowski Roman

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2023

Wypożycz książkę