Zasady udostępniania

1. Prawo do wypożyczenia na zewnątrz mają wszyscy pracownicy i studenci UAM posiadający ważne konto biblioteczne.

2. Zamawiane książki należy odebrać w Wypożyczalni w terminie 7 dni. Po tym czasie zostaną wycofane do magazynu.

3. Ilość i czas wypożyczenia książek:

a) Studenci wydziałów na Kampusie Ogrody oraz studenci wielu wydziałów (SWW) – do 10 wol. wypożyczanych na okres 3 miesięcy; możliwość prolongaty dwukrotnie o 30 dni
b) Doktoranci wydziałów na Kampusie Ogrody – do 15 wol. wypożyczanych na okres 6 miesięcy; możliwość prolongaty dwukrotnie o 180 dni
c) Pracownicy nauki wydziałów na Kampusie Ogrody – do 30 wol. wypożyczanych na okres 1 roku; możliwość prolongaty dwukrotnie o 365 dni
d) Inni pracowni wydziałów na Kampusie Ogrody – do 20 wol. wypożyczanych na okres 1 roku; możliwość prolongaty dwukrotnie o 365 dni
e) Czytelnicy pozostałych wydziałów UAM (studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, inni pracownicy) – do 5 wol. wypożyczanych na okres 30 dni; możliwość prolongaty dwukrotnie o 30 dni.

4. Opłaty:

a) 12 zł/rok akademicki – założenie/przedłużenie konta bibliotecznego
b) 12 zł – wydanie duplikatu karty bibliotecznej
c) nieodpłatnie – wydanie Karty Gościa (raz na pół roku)
d) 50 zł (minimum) – wypożyczenie kaucyjne
e) 0,30 zł – opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)
f) 2 zł – opłata za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego z księgozbioru Czytelni (za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom)
g) zagubiony lub zniszczony materiał biblioteczny należy odkupić po uzgodnieniu z Kierownikiem Biblioteki (zgodnie z Regulaminem korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego UAM – pkt. 56)
h) 50 zł – opłata za zagubienie klucza do szafki odzieżowej

5. Czytelnia:

a) z całego księgozbioru, na miejscu w Czytelni, może korzystać każdy czytelnik bez konieczności zakładania konta bibliotecznego; dla czytelnika spoza poznańskiego środowiska akademickiego zostanie wydana Karta Gościa
b) książki z księgozbioru Czytelni mogą być wypożyczane na zajęcia/wynoszone na ksero, pod warunkiem ich zwrotu w tym samym dniu
c) w Czytelni można korzystać z materiału bibliotecznego niewypożyczanego na zewnątrz:
– druków wydanych przed 1945 r. (Rez.)
– czasopism i gazet.