Informacje o bibliotece

W zbiorach Biblioteki Kampusu Ogrody znajduje się prawie 180 tysięcy książek i 317 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.
Księgozbiór prezentuje literaturę z zakresu: kulturoznawstwa, filozofii, etyki, pedagogiki, psychologii, religii, socjologii, doradztwa zawodowego.

Czytelnia ogólnodostępna, dysponuje 76 miejscami dla czytelników, w tym 10 stanowisk komputerowych. Oprócz w/w stanowisk, dostępne są urządzenia wspomagające dla osób niedowidzących/słabowidzących – skaner, powiększalnik, które stwarzają możliwość pracy indywidualnej. Wsparcie dla studentów niewidomych i słabowidzących.
W wyznaczonym miejscu wraz ze studentem obecny jest pracownik UAM p. Henryk Lubawy koordynujący prace.

Czytelnia liczy około 6500 egzemplarzy zabezpieczonych elektronicznie. Zbiory obejmują literaturę i czasopisma z zakresu: etyki, filozofii, kulturoznawstwa, logiki, pedagogiki, psychologii, religii, socjologii, doradztwa zawodowego oraz wydawnictwa słownikowe, leksykony, encyklopedie. Działy dziedzinowe oznaczone są literą i kolorem zgodnie z przynależnością do tematyki. Po uprzednim wyszukaniu sygnatury książki w katalogu online, czytelnik ma możliwość samodzielnie odnaleźć wybrany egzemplarz w odpowiednim dziale.