Nowości książkowe

Styczeń 2022

The gnostic worlds of Bruno Schulz

Jocz Artur

Wydawnictwo Nauk Humanistycznych i Społecznych UAM, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2021

Wypożycz książkę

Geopolityka, s. Słowniki Społeczne

Kloczkowski Jacek (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2021

Wypożycz książkę

Polityki publiczne, s. Słowniki Społeczne

Wołek Artur (red.)

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, Kraków 2021

Wypożycz książkę

Transakty między sztuką, nauką i technologią: Nowe strategie performowania wiedzy

Wachowski Jacek

Universitas, Kraków 2020

Wypożycz książkę

Mądrość osobowości: wspieranie rozwoju osobowości i zapobieganie jej zaburzeniom w całym cyklu życia

Grzegołowska-Klarkowska Helena Janet

ME-KOMP, Warszawa 2018

Wypożycz książkę

Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły

Jakoniuk-Diallo Anna (red. nauk.)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017

Wypożycz książkę

Filozofia praktyczna: studia i szkice

Niemczuk Andrzej

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016

Wypożycz książkę