Nowości książkowe

LISTOPAD 2022

Część i całość: w stronę topoontologii

Skowron Bartłomiej

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2021

Wypożycz książkę

Filozofia 2.0: diagnozy i strategie

Soin Maciej (red.nauk.), Parszutowicz Przemysław (red.nauk.)

Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2016

Wypożycz książkę

Gra w film: z zagadnień relacji między filmem i grami wideo

Pigulak Joanna

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS,          Kraków 2022

Wypożycz książkę

Kryzys psychiczny w nowoczesnym świecie

Gawęda Łukasz (red.nauk.)

Wydawnictwo Naukowe PWN, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2021

Wypożycz książkę

Sztuka feedbacku: jak korzystać z potencjału informacji zwrotnej?

Radłowski Grzegorz

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2022

Wypożycz książkę

Powszechna historia miasta

Kotkin Joel

Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018

Wypożycz książkę

Granice rozumienia i interpretacji: o hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

Dybel Paweł

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”,            Kraków 2004

Wypożycz książkę

Tradycje uniwersyteckie Poznania

Boras Zygmunt

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003

Wypożycz książkę

Wprowadzenie do filozofii religii

Davies Brian

Prószyński i S-ka, Warszawa 2006

Wypożycz książkę

Payoff: ukryta logika kształtująca naszą motywację

Ariely Dan

Relacja, Warszawa 2021

Wypożycz książkę

Siła rezyliencji: jak poradzić sobie ze stresem, traumą i przeciwnościami losu?

Schiraldi Glenn R.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2022

Wypożycz książkę

Kondycja psychiczna mieszkańców Polski: raport z badań „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II”

Moskalewicz Jacek (red.nauk.), Wciórka Jacek (red.nauk.)

Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2021

Wypożycz książkę

Sociology of personal life

Davies Katherine, May Vanessa, Nordqvist Petra

Bloomsbury Academic, London [i inne] 2022

Wypożycz książkę

Ekspansja uczenia się? Co z nauczaniem?: w stronę społeczno-kulturowych podstaw edukacji nauczycieli

Gołębniak Bogusława Dorota

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2021

Wypożycz książkę