Komunikat

 

e-mail: bwns@amu.edu.pl

Wypożyczalnia/Czytelnia
tel. 61-829-20-53

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zwrotu książek przesyłką pocztową poleconą.
Książki prosimy przesłać na adres biblioteki :

Biblioteka Kampusu Ogrody
ul. Szamarzewskiego 89, bud. C,
60-568 Poznań

Jednocześnie informujemy, że nie ma możliwości wypożyczeń korespondencyjnych.

 

Punkty wypożyczeń i zwrotów czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00.

 

 

 

Zasady korzystania z bibliotek wydziałowych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

w czasie epidemii

 

Od dnia 18 maja br. wznawiamy działalność bibliotek wydziałowych w zakresie ograniczonym do wypożyczeń oraz zwrotów książek. Punkty wypożyczeń i zwrotów będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Do odwołania nie ma możliwości korzystania z czytelni i komputerów w bibliotekach.

  1. Możliwość wypożyczeń z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego UAM mają pracownicy, doktoranci i studenci UAM. Czytelnicy mogą wypożyczać zbiory z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz macierzystej biblioteki wydziałowej.
  2. Warunkiem koniecznym do spełnienia, aby wypożyczyć książki jest posiadanie konta czytelnika aktywowanego w bieżącym roku akademickim i wolnego od blokad finansowych.
  3. Zapisanie się do biblioteki bądź aktywacja konta bibliotecznego możliwe są on-line przez kliknięcie w zakładkę Konto czytelnika.
  4. Wszelkie zobowiązania finansowe wobec biblioteki należy uregulować z wykorzystaniem bankowości elektronicznej przed wizytą w punkcie wypożyczeń.
  1. Książki należy zamówić elektronicznie w katalogu online, poprzez przycisk „zamów”. Maksymalny limit wypożyczeń to 5 egzemplarzy.
  2. Z księgozbioru niepodlegającemu wypożyczeniom, biblioteki mogą wykonać kopie, na które należy złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej amu.edu.pl na adres danej biblioteki.
  3. Odbiór zamówionych pozycji jest możliwy w lokalizacji, w której zostały zamówione zbiory – po otrzymaniu informacji o możliwości odbioru w Koncie czytelnika lub na e-mail.
  1. Zaległe opłaty za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych należy uregulować z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Biblioteka nie będzie przyjmowała płatności gotówkowych. Zwrócone książki po 3-dniowej kwarantannie zostaną zdjęte z konta czytelnika.
  1. Podczas przebywania w obrębie Biblioteki czytelnicy powinni zachowywać dystans  przestrzenny (minimum 2 m). Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego: mieć zasłonięte usta i nos oraz stosować jednorazowe rękawiczki, przed podejściem do stanowiska obsługi należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym.